Vrácení, výměna nebo reklamace zboží

Odstoupení od smlouvy a reklamační řád je v plném znění obsažen v obchodních podmínkách, níže uvedené informace jsou pro Vaší rychlou orientaci, aby jste to nemuseli dlouze hledat.

V případě, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje máte možnost jej do 14 dnů vrátit nebo vyměnit. Výměna za jiné zboží je možná po dohodě i po této lhůtě. Vrácení zboží je u nás jednoduché, stačí např. na kopii prodejního dokladu uvést datum převzetí a číslo účtu pro vrácení peněz nebo využít vzorového formuláře viz, níže.

Peníze vracíme již zpravidla 1 - 4 prac. dny po doručení zboží, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží ( odstoupení od smlouvy ). Ke zboží přiložte doklad o koupi.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresa pro zaslání vráceného zboží : skier.cz, Hrubého 1205/2, 182 00 Praha 8. Prosíme neplést si provozní doručovací adresu s fakturační adresou, předejdete tak zbytečným nepříjemnostem se špatně zaslanou zásilkou. Zboží doporučujeme pečlivě zabalit s ohledem na druh zasílaného zboží, tedy tak aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození samotného zboží. Zboží je též možné vrátit osobně na prodejně skier.cz, Hrubého 1205/2, Praha 8.

Reklamace, práva z vadného plnění.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Délka odpovědnosti za vady z vadného plnění je u veškerého prodávaného zboží pro běžného spotřebitele standardně 24 měsíců. V případě všech modelů kolečkových lyží skike se od roku 2024 prodlužuje na 5 let. Za vadu se nepovažuje běžné opotřebení nebo poškození uživatelem.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvu. Má-li věc vadu, která se projeví během 24 měsíců, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby a povahy vady může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, slevu nebo vrácení kupní ceny. V případě, že je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. 

Pro uplatnění reklamace lze postupovat následujícím způsobem :

1) zasláním reklamovaného produktu na adresu obchodu ( skier.cz, Hrubého 1205/2, 18200 Praha 8 ) s popisem zjištěné závady a požadavku na způsob vyřešení reklamace tj. výměny zboží, opravy, dodatečné slevy nebo vrácení kupní ceny. K reklamaci prosíme přiložit kopii prodejního daňového dokladu. Upozorňujeme, že v zboží zejména pak obuv, musí být pro řádné přijetí k reklamaci umyté, suché a čisté.

2 ) osobně na kamenné prodejně - o reklamaci a způsobu řešení bude sepsán reklamační list.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace